กิจกรรมทัศนศึกษาซาฟารีเวิล์ด ชั้นอนุบาล1 - 3 เลื่อนเป็น 12 พฤศจิกายน

6/11/2563 ถึง 6/11/2563

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 ไปทัศนศึกษาซาฟารีเวิล์ด