ตรวจสุขภาพปากและฟัน โดยโรงพยาบาลกรมชลประทาน

30/10/2563 ถึง 30/10/2563

9.00 - 11.00 น. ตรวจสุขภาพปากและฟันนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6