ประเมินผลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27/9/2562 ถึง 4/10/2562

ประถมศึกษาปีที่ 1 -3 สอบวันที่ 27 ก.ย.,1 ต.ค.,3 ต.ค. ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบวันที่ 30 ก.ย.,2 ต.ค.,4 ต.ค.