คณะกรรมการนักเรียนไปมอบขวดพลาสติกที่วัดจากแดง พระประแดง เพื่อนำไปทำผ้าไตรจีวร

29/8/2562 ถึง 29/8/2562