ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

4/5/2562 ถึง 4/5/2562

8.30 น ลงทะเบียน 9.00 น ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ 9.30 น แนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิต โดยนักจิตววิทยาเด็ก 11.00น พบครูประจำชั้น 12.00น จำหน่ายชุดอนุบาล ชุดพละ และหนังสือเรียนระดับประถม