ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ป.1 - ป.3 สอบ 26,28 ก.ย.,2 ต.ค.และป.4- ป.6 สอบ27 ก.ย.,1,3 ต.ค.

26/9/2561 ถึง 3/10/2561