ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ป.1 - ป.3 สอบ 17,19 ก.ค.และป.4- ป.6 สอบ18,20 ก.ค.

17/7/2561 ถึง 20/7/2561