นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 คนเข้าค่าย English Camp ที่โรงเรียนสาธิตคริสเตียน นนทบุรี

25/5/2560 ถึง 25/5/2560