ประชุมผู้ปกครองระดับประถม เวลา 15.40น-17.00น อาคารประถมห้องประชุมชั้น 3

29/5/2560 ถึง 29/5/2560

รับฟังการบรรยายกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมเพื่อร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน โดย ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดกรุงเทพมหานคร และรองประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง