เรียน Summer

1/4/2559 ถึง 29/4/2559

นักเรียนที่ประสงค์จะเรียนภาคฤดูร้อนสมัครที่ห้องธุรการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป