กิจกรรมวันคริสต์มาส แข่งกีฬาสี และจับสลากทานเลี้ยงปีใหม่

25/12/2557 ถึง 25/12/2557