แข่งกีฬาสีของผู้ปกครอง วอลเล่ย์บอลนำ้เวลา 17.00 น ที่โรงเรียนกุมุทมาส

24/12/2557 ถึง 24/12/2557

ผู้ปกครองท่านใดว่างเชิญชวนมาร่วมแข่งขัน