กิจกรรมสังสรรค์วันปิดภาคเรียน

14/3/2558 ถึง 14/3/2558

ปีน้ีจัดงานสังสรรค์อาเซียน เชิญชวนจองโต๊ะจีนและร่วมแต่งกายประจำชาติอาเซียน