KUMUTMAS SCHOOL
สถิตินักเรียน
ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม
ก่อนปฐมวัย 1 3 3 6
ปฐมวัย1 2 18 12 30
ปฐมวัย2 2 18 13 31
ปฐมวัย3 2 20 16 36
ประถมปีที่1 1 17 8 25
ประถมปีที่ 2 2 21 16 37
ประถมปีที่ 3 1 11 14 25
ประถมปีที่ 4 2 17 13 30
ประถมปีที่ 5 2 15 11 26
ประถมปีที่ 6 1 17 14 31
รวม 15 157 120 277
หน้าแรก | รู้จักโรงเรียน | ชมโรงเรียน | บุคลากรโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | คนเก่งกุมุทมาส | ข่าวสาร | ติดต่อโรงเรียน
 
โรงเรียนกุมุทมาส
50/682 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0-2503-3358-9 E-mail : info@kumutmas.ac.th | สำหรับเจ้าหน้าที่ | อีเมล์โรงเรียนกุมุทมาส
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน ศูนย์กลางรับสมัครครู สอนพิเศษ กวดวิชา ติวเตอร์